Welcome to

Busan Multicultural Family Support Center

What is the Preparatory Schools?

 • Hướng dẫn nhập học Trường dự bị Đa văn hóa

  • Trường dự bị Đa văn hóa là? Là trường cung cấp những chương trình giáo dục đặt trọng tâm vào việc dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn nhằm mục đích nâng cao khả năng thích ứng môi trường giáo dục Hàn Quốc cho các học sinh nhập nhập cảnh giữa trừng vào Hàn Quốc.

 • Preparatory Schools in Busan

  • Thực tiễn hoạt động:

   Thực tiễn hoạt động:
   SortPhân loại Khu vực phía Tây Khu vực phía Nam Khu vực phía Bắc Dong Nae Haeundae Trường Đề án
   Tên trường Trường tiểu học Toseong Trường tiểu học Cho ryang Trường tiểu học Gunam Trường tiểu học Yeonje Trường tiểu học Bansong Trường cộng đồng Châu Á Trường Đa văn hóa Quốc tế Busan Trường Quốc tế
   Số lớp học Sơ·Trung·Cao Sơ·Trung·Cao Trung·Cao
   Số liên lạc trường 260-0800 468-5115 336-6602 867-8211 540-5800 633-1390 717-0346 818-0087
 • The curriculum of Preparatory Schools

  • Nội dung điều hành giáo khoa phần lớn là giáo dục thích ứng, duy trì tính quốc tế và giáo dục mở rộng. .

  • Giáo dục thích ứng: Giáo dục thích ứng với ngôn ngữ (qúa trình giáo dục tiếng Hàn vận hành mỗi tuần trên dưới 10 tiếng), giáo dục thích ứng với sinh hoạt, giáo dục thích ứng với việc học tập, giáo dục thích ứng với văn hóa.

  • Duy trì tính quốc tế · Mở rộng giáo dục : Giáo dục song ngữ (giáo dục tiếng mẹ đẻ), giáo dục hiểu biết về quốc tế (giáo dục hiểu biết về văn hóa đất mẹ), giáo dục mở rộng đặc biệt.