Welcome to

Busan Multicultural Family Support Center

Làm thế nào để đăng kí nhập học vào trường Tiểu học?

 • Độ tuổi nhập học

  • Những trẻ được tròn 6 tuổi sinh từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 trong năm khai sinh tương ứng là đối tượng đủ điều kiện được đăng kí nhập học, và sau đăng kí thì những trẻ này được nhập học Tiểu học vào học kì tháng 3 năm của năm tiếp theo.

 • Trình tự đăng kí nhập học

  • Khi trẻ đủ độ tuổi và trở thành đối tượng đăng kí nhập học thì Văn phòng ủy ban nhân dân cấp xã, phường, ấp nơi đăng kí cư trú sẽ gửi giấy thông báo đăng kí nhập học về gia đình. Thông thường Giấy thông báo nhập học sẽ nhận được vào khoảng ngày 20/12 hàng năm. Sở giáo dục thành phố sẽ căn cứ theo địa chỉ đăng kí cư trú của bố mẹ(người bảo hộ) của trẻ và chỉ tiêu đăng kí nhập học của Sở giáo dục để quyết định trường mà trẻ được phép đăng kí nhập học.

  • Để kiểm tra việc đăng kí nhập học của trẻ, phụ huynh học sinh có thể kiểm tra Danh sách trẻ nhập học tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Phường, Xã, Ấp nơi mình đăng kí cư trú.

  • Do lịch đăng kí và nhập học của các trường Tiểu học Công lập và Dân lập có thể khác nhau nên phụ huynh cần phải liên hệ trực tiếp với trường mà mình muốn đăng kí nhập học cho trẻ.

  • Trường hợp phụ huynh học sinh muốn cho trẻ đăng kí nhập học vào trường nằm ngoài các trường đã được Sở giáo dục chỉ định thì cần phải có sự đồng ý của thầy Hiệu trưởng trường Tiểu học mà phụ huynh học sinh muốn đăng kí cho trẻ nhập học.

 • Đăng kí nhập học sớm, Hoãn đăng kí nhập học

  • Trước hoặc sau độ tuổi phải đăng kí nhập học của trẻ 1 năm, tùy theo sự phát triển thể chất và năng lực học tập của mỗi trẻ, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn việc đăng kí nhập học sớm hoặc hoãn đăng kí nhập học cho trẻ.

  • Trường hợp phụ huynh học sinh muốn đăng kí nhập học sớm cho trẻ thì phải đến đăng kí tại Ủy ban nhân dân Phường, Xã, Ấp nơi mình cư trú vào thời gian từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

 • Đăng kí nhập học của trẻ là con em gia đình người nước ngoài

  • Trường hợp trẻ sinh tại Hàn Quốc nhưng là con em gia đình cả bố và mẹ đều là người nước ngoài thì sẽ không nhận được giấy thông báo đăng kí nhập học. Trong trường hợp này phụ huynh học sinh cần phải mang các giấy tờ liên quan chứng minh sự thật đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc đến các trường Tiểu học gần nơi cư trú nhất để được tư vấn nhập học.

  • Đối với trường hợp những trẻ không đăng kí người nước ngoài thì phụ huynh học sinh cần chuyển bị những Hồ sơ có thể xác nhận được ngày tháng năm sinh, xác cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, xác nhận bảo lãnh, hợp đồng thuê nhà.

 • Hướng dẫn nhập học cho đối tượng là trẻ nhận giáo dục đặc biệt

  • Đối tượng là trẻ nhận giáo dục đặc biệt là chỉ những trẻ được chỉ định phải nhận giáo dục đặc biệt và Việc phân cấp nhập học cho đối tượng này căn cứ theo Điều 15 Luật Giáo dục đặc biệt dành cho người tàn tật, đồng căn cứ Điều 10 Pháp lệnh Giáo dục đặc biệt dành cho người tàn tật.

  • Đối tượng được chọn là đối tượng giáo dục đặc biệt là nhứng trẻ được đánh giá là khó đạt được hiệu qủa học tập trong lớp học bình thường do có những khuyết tật như : khiếm thị, khiếm thính (điếc), chậm phát triển thần kinh, dị tật, rối loạn hành vi cảm xúc, chậm phát triển, tự kỉ, trở ngại trong giao tiếp, thiểu năng trí tuệ, sức khỏe yếu,..

  • Sau đây là thủ tục nhập lớp:

   1. PPhụ huynh Học sinh/ Hiệu trưởng trường quyết định và thông báo

   2. Trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt thực hiện đánh giá chuẩn đoán trong vòng 30 ngày

   3. Thông báo cho Trưởng Phòng giáo dục và Giám đốc sở giáo dục

   4. Thông báo cho phụ huynh học sinh

   5. Bố trí vào lớp đặc biệt hay vào lớp bình thường của trường Tiểu học gần nơi cư trú.