Welcome to

Busan Multicultural Family Support Center

Giới thiệu trung tâm

Trạm xe buýt

  • Thư viện Bucheon : xe buýt thường số 20, 133, 169-1 / xe buýt nhanh số 1002
  • Thư viện Bucheon : xe buýt thường số 10, 111, 29, 43, 5-1, 52 ,57, 80, 99
  • Trung tâm mua sắm NC : xe buýt thường số 138-1, 160, 24, 85 / xe buýt làng Nam-gu 10, Busanjin-gu 12
  • Ngã tư Jeonpo : xe buýt thường số 24, 138-1

Tàu điện ngầm

  • tuyến tàu số 1 : Cửa ra số 2,4,6,10,8, ga Seomyeon(đi bộ khoảng 10 phút)
  • tuyến tàu số 2 : Cửa ra số 7, ga Jeonpo